Protomax

Pierwszy wysokowydajny, osobisty waterjet.
Zadaj pytanie odnośnie maszyny protomax Podaj poprawne dane! Za mało! Min 6 znaków!
Podaj poprawny adres e-mail.
Podaj poprawny numer telefonu. Za mało! Min 9 znaków
Podaj treść wiadomości.

Zgoda wymagana.

Tnie praktycznie wszystko. Odkryj nieskończone możliwości.

<div> <div style="text-align: justify;">Maszyn do cięcia strumieniem wody z dodatkiem materiału ściernego [zwanych niekiedy z angielska&nbsp;<em>abradżetami</em>] używa się w przemyśle od roku 1982. Pierwowzory takich maszyn, wykorzystujących do cięcia strumień wody, są w użyciu od 1970 roku.</div> <p style="text-align:justify">Abradżety stosuje się w przemyśle samochodowym, lotniczym i kosmicznym, a także w budownictwie i innych branżach, do wytwarzania precyzyjnych części z materiał&oacute;w trudnych do obr&oacute;bki. Maszyna ta zwiększa ciśnienie wody aż do 50 tys. funt&oacute;w na cal kwadratowy [345tys. kilopaskali, kPa], a następnie wypycha ją przez małą szafirową kryzę z szybkością 2500 st&oacute;p (760m) na sekundę, czyli w przybliżeniu ponad dwa razy szybciej niż prędkość dźwięku.</p> <p style="text-align:justify">Jako materiał ścierny używany jest garnet &ndash; piasek granatu, kt&oacute;ry wciągany jest do szybkiego strumienia wody i mieszany z nią w długiej ceramicznej rurce miksującej. Strumień wody nasyconej ścierniwem wylatuje z rurki z szybkością 1000 st&oacute;p (305m) na sekundę. Jest on kierowany na materiał, kt&oacute;ry ma być obrabiany. Strumień przeciąga ścierniwo przez materiał po krzywoliniowej ścieżce, a powstające siły odśrodkowe pchają cząsteczki do obrabianego przedmiotu. Proces cięcia strumieniem wody z dodatkiem materiału ściernego jest procesem szlifowania, ale zamiast litej tarczy szlifierskiej to woda jest nośnikiem siły i ruchu w tym działaniu.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><!-- tekst zdublowany w "10 glownych powodow" <h2>Zalety ?abradżetów?</h2> <p>Maszyny do cięcia strumieniem materiału ściernego, czyli tzw. ?abradżety?, przez długi okres uważane były za narzędzie dla wyszkolonych ekspertów. Zmieniły się one jednak radykalnie w ostatnich kilku latach. Nowe technologie spowodowały, że niemal każdy warsztat mechaniczny czy zakład wytwórczy może sobie pozwolić na kupno, a następnie użytkowanie z zyskiem precyzyjnego systemu do skrawania strumieniem materiału ściernego - i to mając niewielkie wcześniejsze doświadczenie, lub wcale jego nie mając. Firma OMAX zrewolucjonizowała przemysł, oferując pierwszy naprawdę dostępny system, by pogodzić możliwości strumienia materiału ściernego z rezultatami o stałej precyzji.</p> <ol> <li><strong><font><font size="-1">Szeroka gama materiałów</font></font></strong> <p>Strumieniowe Centrum Obróbcze OMAX-a (abradżet) nadaje się do wielu różnorodnych materiałów, poczynając od metali, do ceramiki, kompozytów, szkła, a nawet marmuru czy granitu.</p> </li> <li><font><font size="-1"><strong>Wysokiej jakości wykończenie</strong></font></font> <p>Wykończenie zapewnione przez Strumieniowe Centrum Obróbcze OMAX-a jest gładkie, jak przy piaskowaniu. Nie ma ostrych krawędzi, zadziorów, poszarpanych brzegów.</p> </li> <li><font><font size="-1"><strong>Brak ciepła w procesie obróbczym</strong></font></font> <p>Ponieważ abradżety używają wody oraz ścierniwa, materiał nie jest znacząco rozgrzewany w procesie skrawania. Czyni to Strumieniowe Centrum Obróbcze OMAX-a idealnym do materiałów, które ciepło deformuje lub wpływa na nie w jakiś inny sposób - takich jak np. tytan.</p> </li> <li><strong><font><font size="-1">Przyjazne dla środowiska</font></font></strong> <p>Strumieniowe Centrum Obróbcze OMAX-a używa do skrawania wody oraz garnetu. Garnet jest obojętnym kamieniem szlachetnym, który można spuścić do ścieków miejskich. Podczas obróbki nie są wytwarzane żadne trujące wyziewy.</p> </li> <li><strong><font><font size="-1">Brak konieczności zmiany narzędzi</font></font></strong> <p>Podczas pracy na Strumieniowym Centrum Obróbczym OMAX-a nie ma potrzeby zmiany narzędzi. Jedna dysza jest używana do obróbki wszystkich różnorodnych typów materiałów oraz kształtów. Oszczędza się w ten sposób czas oraz pieniądze na różne narzędzia stosowane w obróbce.</p> </li> <li><font><font size="-1"><strong>Minimalne zadziory</strong></font></font> <p>Przy użyciu abradżetów w większości materiałów otrzymuje się bardzo małe zadziory lub nie ma ich wcale.</p> </li> <li><strong><font><font size="-1">Szybkie do zaprogramowania</font></font></strong> <p>Strumieniowe Centrum Obróbcze OMAX-a jest wyposażone w pełny program CAD (zwany Layout, czyli Opracowanie). Można rysować części w tym ?Layoucie? z zarysu (scratch) lub importować standardowe pliki DXF tworzone w innych programach. Można nawet skopiować zdjęcie lub obraz bitmapowy. W dodatku maszyny OMAX-a są wspomagane przez szeroką gamę oprogramowań innych producentów, takich jak CAD/CAM, zagnieżdżanie (?nesting?, tj. umieszczenie jednej części w drugiej) i skanowanie.</p> </li> <li><font><font size="-1"><strong>Szybkie ustawianie i programowanie</strong></font></font> <p>Make (czyli Wykonanie) jest drugim głównym programem dostarczanym jako integralna część Strumieniowego Centrum Obróbczego OMAX-a. Make bierze pod uwagę ścieżkę narzędzia wykreowaną przez Layout (Opracowanie) i wylicza dokładną pozycję oraz szybkość cięcia dyszy, z rozdzielczością ponad 2000 punktów na cal (tj. 800 punktów na centymetr). Wszystko co trzeba zrobić, to podać materiał oraz grubość, a Make wykona resztę.</p> </li> <li><font><font size="-1"><strong>Uzupełnienie posiadanych narzędzi, używanych w operacjach podstawowych lub wtórnych</strong></font></font><strong> </strong> <p>Strumieniowe Centrum Obróbcze OMAX-a może współpracować z innymi obrabiarkami, by wykorzystać unikalne możliwości jednych i drugich maszyn. Przykładem może tu być wstępne wykrojenie na OMAX-ie części gniazdowanych - aby zminimalizować zużycie materiału - a wtedy wykonanie końcowej obróbki na frezarce, polerce czy obrabiarce wielooperacyjnej.</p> </li> <li><font><font size="-1"><strong>Zredukowanie czasu nastawiania</strong></font></font> <p>Mała siła boczna działająca na obrabiany materiał, lub zupełny brak tej siły, redukuje potrzebę skomplikowanych mocowań i znacznie przyspiesza czas nastawiania.  </p> </li> </ol> --></p> <h3 style="text-align:justify">Dlaczego nie każdy używa abradżet&oacute;w?</h3> <p style="text-align:justify">Skoro obr&oacute;bka abradżetami ma tak wiele widocznych zalet, dlaczego nie wszyscy jej używają?</p> <p style="text-align:justify">Odpowiedź leży nie w procesie cięcia strumieniem z materiałem ściernym, ale w kontrolowaniu tego procesu. Do tej pory użycie abradżet&oacute;w wymagało połączenia skomplikowanych umiejętności programowania oraz doświadczonych operator&oacute;w.<br /> Szybkość liniowa dyszy maszyny tnącej strumieniem musi być zmieniana w zależności od zmian w kształcie części. Nagłe zmiany w szybkości lub nadmierna prędkość mogą spowodować kiepską jakość obr&oacute;bki.<br /> W przeszłości używanie obr&oacute;bki strumieniem materiału ściernego wymagało ręcznej rozbudowy programu, by kontrolować prędkości wzdłuż ścieżki narzędzia.<br /> Jednakże nawet najlepszy program r&oacute;wnież wymagał doświadczonych operator&oacute;w takich maszyn, by kontrolować szybkość abradżeta. Gdy strumień materiału ściernego posuwał się wzdłuż ścieżki, operator dostosowywał prędkość dyszy abradżeta, po to by zoptymalizować proces obr&oacute;bczy.<br /> Gdy szybkość była zbyt duża cierpiała na tym jakość brzeg&oacute;w oraz dokładność. Gdy była zbyt mała, traciło się dokładność oraz czas. Gdy dysza abradżeta przechodziła przez narożnik zbyt prędko, mogło to spowodować jego złe ukształtowanie lub niedocięcie.</p> <p style="text-align:justify">W rezultacie maszyny do cięcia strumieniem materiału ściernego były zarezerwowane dla produkcji masowej o niskiej tolerancji, kiedy tworzono setki części przy pomocy dobrze sprawdzonego programu &ndash; lub do materiał&oacute;w, kt&oacute;rych nie można było obrobić w inny spos&oacute;b. Było to zanim &bdquo;abradżety&rdquo; OMAX-a uprościły ten proces i uczyniły całą potęgę możliwości obr&oacute;bki strumieniem materiału ściernego dostępną w prostej do obsługi maszynie.<br /> &nbsp;</p> <h3 style="text-align:justify">Zalety OMAX-a</h3> <p style="text-align:justify">System JetMachining&reg; OMAX-a upraszcza obr&oacute;bkę strumieniem materiału ściernego i dostarcza prostego w obsłudze narzędzia w miejscu pracy. Sercem OMAX-a jest urządzenie sterujące (controller) oraz program, kt&oacute;re to elementy całkowicie kontrolują działanie strumienia materiału ściernego.</p> <p style="text-align:justify"><br /> Niekt&oacute;re spośr&oacute;d zalet OMAX-a:</p> <ul> <li style="text-align:justify">Łatwe w użyciu oprogramowanie<br /> Oprogramowanie firmy OMAX jest proste i łatwe w użyciu. Do każdej funkcji są przyciski, a dostępna przez internet pomoc dostarcza zrozumiałych wyjaśnień. Pliki DXF tworzone<br /> w innych programach CAD, mogą być importowane i edytowane.</li> <li style="text-align:justify">Pełna kontrola poprzez program<br /> OMAX jest całkowicie kontrolowany poprzez oprogramowanie wprowadzone do standardowego komputera osobistego. Pompa wodna oraz ruchy głowicy skrawającej są pod kontrolą programu, eliminując tym samym potrzebę interwencji operatora.</li> <li style="text-align:justify">Zasada najpierw wylicz, potem obrabiaj<br /> Zanim zrobione jest cięcie, cała ścieżka , po kt&oacute;rej ma przejść dysza abradżeta, a także prędkość poruszania się tej dyszy, są starannie wyliczone &ndash; przy wzięciu pod uwagę materiału, kt&oacute;ry ma być obrabiany oraz kształtu części &ndash; z rozdzielczością 2000 punkt&oacute;w na długości jednego cala, czyli 800 punkt&oacute;w na centymetr. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie dyszy abradżeta, by cięcie było gładkie i r&oacute;wne</li> <li style="text-align:justify">Szybkie przechodzenie przez cały cykl<br /> System obr&oacute;bczy materiałem ściernym OMAX-a daje możliwość szybkiego dojścia od rysunku do gotowej części. OMAX w spos&oacute;b ekonomiczny pozwala tworzyć serie produkcyjne, składające się nawet tylko z jednego elementu.</li> <li style="text-align:justify">Precyzyjna obr&oacute;bka<br /> Przy odpowiednim nastawieniu narzędzi OMAX może trzymać wymiary z dokładnością większą niż &plusmn; 0,005 cala (tj. &plusmn; 0,1 mm).</li> </ul> <p style="text-align:justify"><img alt="nozzle cutaway" src="http://www.omax.pl/media/file/image/nozzle_cutaway_pl.jpg" style="height: 562px; width: 400px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></p> <p style="text-align:justify"><em>Przekr&oacute;j dyszy do cięcia wodą z dodatkiem materiału ściernego</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>